Μερική ιδιοκτησία ενός τζετ - Merkur Air

Μερική ιδιοκτησία ενός τζετ

Η μερική ιδιοκτησία αεροσκάφους είναι ένας τύπος συνιδιοκτησίας ιδιωτικού αεροσκάφους υπό επαγγελματική διαχείριση. Περιλαμβάνει την απόκτηση τμηματικής συμμετοχής σε ένα αεροσκάφος από έναν μερικό αερομεταφορέα, ο οποίος αποκτά, λειτουργεί και διαχειρίζεται στόλους παρόμοια διαμορφωμένων αεροσκαφών για λογαριασμό πολλαπλών ιδιοκτητών. Σε αντάλλαγμα μιας εφάπαξ επένδυσης κεφαλαίου και χρεώσεων μηνιαίας διαχείρισης και ωριαίας λειτουργίας, θα έχετε πρόσβαση στο αεροσκάφος ή σε κάποιο όπως αυτό, με απαίτηση πρότερης ειδοποίησης μόλις έξι ωρών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σας εξασφαλίζει πρόσβαση στο αεροσκάφος για προκαθορισμένο αριθμό ωρών ανά έτος.

Τα μερίδια πωλούνται σε μεγέθη που είναι πολλαπλάσια του 1/16ου (1/16, 1/8, 3/16, κ.λπ.). Ο συνολικός αριθμός ωρών χρήσης του αεροπλάνου συμφωνείται από τους ιδιοκτήτες του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, οι ώρες διαιρούνται μεταξύ όλων των μερικών ιδιοκτητών σε αναλογία με το μέγεθος των αγορασμένων μεριδίων. Θα χρεωθείτε μόνο για “κατειλημμένες ώρες” και όχι για το κόστος της μετακίνησης του αεροσκάφους στο σημείο επιβίβασής σας (positioning) . Θα μπορείτε να πετάξετε με πολλαπλά αεροσκάφη και διάφορους τύπους εντός του μερικού στόλου σε συμφωνημένα εναλλάξιμα ποσοστά.

Στο τέλος της περιόδου ιδιοκτησίας, ο μερικός αερομεταφορές έχει το δικαίωμα να αγοράσει πίσω το μερίδιό σας σε δίκαιη τιμή της αγοράς με την προσθήκη ενός τέλους εκ νέου προώθησης του αεροσκάφους.